"wypowiadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypowiadać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wypowiadać

czasownik
 1. air , ***** , także: aer latin
  • wypowiadać (publicznie) [TRANSITIVE]
   President aired his views on the war. (Prezydent wypowiedział się na temat wojny.)
   The professor aired his controversial opinions and got fired. (Profesor wypowiedział swoje kontrowersyjne poglądy i został zwolniony.)
 2. remark ***
  • komentować (na jakiś temat), wypowiadać (uwagę), napomknąć (o czymś) [TRANSITIVE]
   I turned to remark on it, but you had gone. (Chciałem to skomentować, ale ciebie już nie było.)
   Mark remarked that his old friend had returned from America. (Mark napomknął, że jego stary przyjaciel wrócił z Ameryki.)
 3. declare ***
  • wypowiadać, ogłaszać (wojnę) [TRANSITIVE]
   Great Britain declared war on Germany in 1939. (Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom w 1939.)
   I'm afraid someone will declare a war on our country. (Boję się, że ktoś wypowie naszemu krajowi wojnę.)
 4. articulate **
  • wymawiać wyraźnie, wypowiadać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He articulated his last name. (On wyraźnie wypowiedział swoje nazwisko.)
   You have to articulate this sound, otherwise they won't understand you. (Musisz wyraźnie wymówić ten dźwięk, inaczej cię nie zrozumieją.)
 5. utter *
 6. renounce
 7. denounce *
 8. enunciate
 9. rearticulate
 10. incant
  • wypowiadać (zaklęcia)
 1. give notice
czasownik
 1. sound *****
phrasal verb
 1. speak up *

Powiązane zwroty — "wypowiadać"

czasownik
inne
phrasal verb
rzeczownik
wypowiedź = statement +2 znaczenia
wypowiedzenie = notice +3 znaczenia
idiom
przysłówek
pompatycznie (wypowiadać się) = theatrically
bezpośrednio (np. wypowiadać się) = straightway
inne

"wypowiadać" — Słownik kolokacji angielskich

give notice kolokacja
 1. give czasownik + notice rzeczownik = notyfikować, wypowiadać
  Bardzo silna kolokacja

  Staff were given notice and stood down from work on full pay.

  Podobne kolokacje: