BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wypowiedzieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypowiedzieć" po polsku

wypowiedzieć

czasownik
 1. sound *****
czasownik
 1. air , ***** , także: aer latin
  • wypowiadać (publicznie) [przechodni]
   President aired his views on the war. (Prezydent wypowiedział się na temat wojny.)
   The professor aired his controversial opinions and got fired. (Profesor wypowiedział swoje kontrowersyjne poglądy i został zwolniony.)
 2. remark ***
  • komentować (na jakiś temat), wypowiadać (uwagę), napomknąć (o czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   I turned to remark on it, but you had gone. (Chciałem to skomentować, ale ciebie już nie było.)
   Mark remarked that his old friend had returned from America. (Mark napomknął, że jego stary przyjaciel wrócił z Ameryki.)
 3. declare , ***
  • wypowiadać, ogłaszać (wojnę) [przechodni]
   Great Britain declared war on Germany in 1939. (Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom w 1939.)
   I'm afraid someone will declare war on our country. (Boję się, że ktoś wypowie naszemu krajowi wojnę.)
 4. articulate **
 5. utter *
 6. renounce
 7. denounce *
 8. enunciate
 9. incant
 10. rearticulate
 1. give notice
phrasal verb
 1. speak up *

powered by  eTutor logo