"answer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "answer" po angielsku

answer , *****

[ 2005 ROK ] Odpowiedź Masseya obrazek do "answer" po polsku
rzeczownik
 1. odpowiedź (np. w czasie rozmowy, na list) [policzalny lub niepoliczalny]
  I was expecting a different answer. (Spodziewałem się innej odpowiedzi.)
  You don't have to give me an answer now. (Nie musisz mi teraz odpowiadać.)
  Are you going to answer his letter? (Masz zamiar odpowiedzieć na jego list?)
  link synonimy: reply, response
 2. odpowiedź (na teście), rozwiązanie [policzalny]
  What was your answer to this question? (Jaka była twoja odpowiedź na to pytanie?)
  I didn't know the answer to the last question - it was difficult. (Nie znałem odpowiedzi na ostatnie pytanie - było trudne.)
 3. odpowiedź, rozwiązanie (sposób rozwiązania jakiegoś problemu) [policzalny]
  There are no easy answers to this problem. (Nie ma łatwych rozwiązań tego problemu.)
  I feel like the answer is very close. (Czuję, że rozwiązanie jest bliskie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odpowiedzieć (na pytanie) [przechodni/nieprzechodni]
  You didn't answer my question. (Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.)
  Answer me and be honest - did you take my money? (Odpowiedz mi i bądź szczery - wziąłeś moje pieniądze?)
  link synonim: reply
 2. odbierać (telefon) [przechodni]
  No one answered the phone. (Nikt nie odebrał telefonu.)
  She called me twice but I didn't answer. (Dzwoniła do mnie dwa razy, ale nie odebrałem.)
 3. odpowiadać (na list) [przechodni]
  She wrote me a long letter, I should answer her. (Napisała mi długi list, powinienem jej odpowiedzieć.)
  I did intend to answer your letter but I was too busy. (Naprawdę zamierzałem odpowiedzieć na twój list, ale byłem zbyt zajęty.)
 4. odpowiadać, reagować, zareagować (na coś) [przechodni/nieprzechodni]
  He answered his mother in a rude manner. (On odpowiedział swojej matce w niegrzeczny sposób.)
  I tried to talk to him, I even poked him but he didn't answer. (Próbowałem z nim porozmawiać, nawet go szturchnąłem, ale on nie zareagował.)
  Did you steal his wallet? Answer me! (Czy ukradłeś jego portfel? Odpowiedz mi!)
  I asked her about her exams but she didn't answer me. (Zapytałem ją o jej egzaminy, ale mi nie odpowiedziała.)
 5. odpowiadać (np. wymaganiom) [przechodni]
  This new app answers all my internet needs. (Ta nowa aplikacja odpowiada wszystkim moim internetowym potrzebom.)
  Our new employee seems to answer all of our requirements. (Nasz nowy pracownik zdaje się odpowiadać wszystkim naszym wymaganiom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. słuchać czyichś poleceń, odpowiadać przed kimś, podlegać komuś
  I answer to James, not to you. (Odpowiadam przed Jamesem, nie przed tobą.)
  His dog answers only to him. (Jego pies słucha się tylko jego poleceń.)
czasownik
 1. otrzymać odpowiedź

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "answer"

phrasal verb
rzeczownik
czasownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo