"reply" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reply" po angielsku

reply ***

obrazek do "reply" po polsku My Reply
czasownik
 1. odpowiadać (np. na to co ktoś napisał lub powiedział) [przechodni/nieprzechodni]
  Asked why, he replied: "Just for fun". (Zapytany dlaczego, odpowiedział: "Po prostu dla zabawy".)
  I haven't replied to his letter yet. (Nie odpowiedziałem jeszcze na jego list.)
  link synonim: answer
  important nie mylić z: replay
 2. odpowiadać (podobnym zachowaniem lub gestem) [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. odpowiedź (np. na to co ktoś napisał lub powiedział) język pisany [policzalny]
  I sent him a letter in June, but I haven't got a reply yet. (Wysłałem mu list w czerwcu, ale nie dostałem jeszcze odpowiedzi.)
  I'm writing in reply to your letter of March 3rd. (Piszę w odpowiedzi na Pański list z 3 marca.)
  This is an automatic reply, do not answer it. (To jest automatyczna odpowiedź, proszę na nią nie odpowiadać.)
  link synonim: answer

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. odpowiadać na coś
  to answer to something

powered by  eTutor logo