"only answer" — Słownik kolokacji angielskich

only answer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyna odpowiedź
  1. only przymiotnik + answer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Thus, the only answer is to do away with college sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo