TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"respondent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "respondent" po angielsku

respondent ***

rzeczownik
 1. respondent
  More than half of respondents were involved in the decision. (Ponad połowa respondentów była uwikłana w tę decyzję.)
  The respondents were asked to answer twenty multiple choice questions. (Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzenie na dwadzieścia pytań wielokrotnego wyboru.)
 2. osoba odpowiadająca na pytania w badaniu ankietowym oficjalnie [policzalny]
  60 percent of respondents said the war had not been worth the cost. (60 procent ankietowanych odpowiedziało, że nie było warto prowadzić wojny.)
  The majority of respondents is pleased with their financial situation. (Większość respondentów jest zadowolona ze swojej sytuacji materialnej.)
 3. pozwany (szczególnie w sprawie rozwodowej) [policzalny]
  This affidavit needs to be filled by the respondent. (To oświadczenie musi być wypełnione przez pozwanego.)
  The respondent has to answer all of the judge's questions. (Pozwany musi odpowiedzieć na wszystkie pytania sędziego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. odpowiadający
  This is the car respondent to my needs. (To jest samochód odpowiadający moim potrzebom.)
  We have to find a candidate respondent to our demands. (Musimy znaleźć kandydata odpowiadającego naszym wymaganiom.)
  link synonim: responsive

Powiązane zwroty — "respondent"

rzeczownik
correspondent = korespondent (dziennikarz, reporter) +1 znaczenie
corespondent = współpozwany (w procesie)
inne
Zobacz także: co-respondent

"respondent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "respondent" po polsku

respondent

rzeczownik
 1. respondent ***  
  More than half of respondents were involved in the decision. (Ponad połowa respondentów była uwikłana w tę decyzję.)
  The respondents were asked to answer twenty multiple choice questions. (Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzenie na dwadzieścia pytań wielokrotnego wyboru.)
 2. responder  
 3. answerer