"answer back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "answer back" po angielsku

answer back

phrasal verb
 1. odszczekiwać, odpowiadać niegrzecznie
  You can't answer back to your grandma! (Nie możesz niegrzecznie odpowiadać swojej babci!)
  She answered back when he made her angry. (Ona odszczeknęła, gdy on ją rozzłościł.)
 2. odpierać (krytykę), odpowiadać (na krytykę), reagować, zareagować (na krytykę)
 3. pyskować

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. odszczeknąć komuś, odpowiadać komuś niegrzecznie
  Don't ever answer your mother back like that. (Nigdy więcej nie odpowiadaj swojej matce w ten sposób.)

"answer back" — Słownik kolokacji angielskich

answer back kolokacja
 1. answer czasownik + back particle = odszczekiwać, odpowiadać niegrzecznie
  Luźna kolokacja

  Soldiers answered back with their mounted machine guns from the central square.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo