PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"odpierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpierać" po polsku

odpierać

czasownik
 1. defend ***
  • bronić (się w sądzie), odpierać (zarzuty) [przechodni]
   I'm defending him in court tomorrow, he's my client. (Bronię go jutro w sądzie, on jest moim klientem.)
   My lawyer tried to defend the accusations. (Mój prawnik starał się odpierać zarzuty,)
 2. counter ***
  • odpierać, odrzucać, przeciwdziałać, wstrzymywać [przechodni]
   The senators are countering public criticism. (Senatorowie odpierają krytykę społeczeństwa.)
   We need to counter crime in our city. (Musimy przeciwdziałać przestępczości w naszym mieście.)
 3. resist ***
  • stawiać opór, odpierać (np. atak) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't think we will be able to resist. (Nie sądzę, abyśmy byli w stanie stawiać opór.)
   They are planning to attack us tonight but we have to resist. (Planują nas dziś zaatakować, ale musimy stawiać opór.)
 4. deflect
 5. refute
 6. repel
  • odpierać (np. siły wroga), odrzucać (np. zaloty)
 7. parry
 8. rebut
 9. repulse
phrasal verb
 1. drive back
 2. answer back
phrasal verb
 1. fight something off , fight off something
  • zwalczać coś, odpierać coś
   You have to stay in bed and take some medicines to fight off the flu. (Musisz zostać w łóżku i wziąć jakieś lekarstwa, żeby zwalczyć grypę.)
   I don't know how much longer the soldiers will be able to fight off the attack. (Nie wiem, jak długo jeszcze żołnierze będą w stanie odpierać atak.)
 2. beat something off  
czasownik
 1. rejoin