PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zwalczać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwalczać coś" po polsku

czasownik
 1. combat ***
  • walczyć, zwalczać [przechodni/nieprzechodni]
   He managed to combat his alcoholism. (On zdołał zwalczyć swój alkoholizm.)
   The authorities try to combat pollution. (Władze próbują zwalczać zanieczyszczenie.)
   They combated the unemployment in this area. (Oni walczyli z bezrobociem w tej okolicy.)
 2. fight *****
 3. eradicate

zwalczać coś

 1. combat something ***
phrasal verb
 1. fight something back
 2. fight something down
  • ukrywać coś, zwalczać coś, tłumić coś
   You have to fight your emotions down and stay calm. (Musisz stłumić swoje emocje i pozostać spokojnym.)
   He's trying to fight down his sadness but it doesn't work. (On próbuje ukrywać swój smutek, ale to nie działa.)
 3. fight something off , fight off something
  • zwalczać coś, odpierać coś
   You have to stay in bed and take some medicines to fight off the flu. (Musisz zostać w łóżku i wziąć jakieś lekarstwa, żeby zwalczyć grypę.)
   I don't know how much longer the soldiers will be able to fight off the attack. (Nie wiem, jak długo jeszcze żołnierze będą w stanie odpierać atak.)
phrasal verb
 1. fight somebody off , fight off somebody  
  This toothpaste fights off 99 percent of the bacteria. (Ta pasta do zębów zwalcza 99 procent bakterii.)

Powiązane zwroty — "zwalczać coś"

rzeczownik
walka = struggle +18 znaczeń
idiom