PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"opierać się czemuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opierać się czemuś" po polsku

czasownik
 1. resist ***
  • opierać się [przechodni]
   I couldn't resist buying such a beautiful dress. (Nie mogłam się oprzeć, żeby nie kupić takiej ładnej sukienki.)
   You have to resist those cakes and sweets. (Musisz się oprzeć tym ciastom i cukierkom.)
  • opierać się, stawiać opór, sprzeciwiać się [przechodni]
   Don't resist your mother! (Nie sprzeciwiaj się swojej matce!)
   I resisted the reform. I have my own opinions. (Sprzeciwiłem się reformie. Mam własne poglądy.)
   His offer wasn't attractive so I resisted it. (Jego oferta nie była atrakcyjna, więc ją odrzuciłem.)
 2. brace **
 3. withstand *
 4. recumb
idiom
 1. dig one's heels in , dig in one's heels

opierać się czemuś

phrasal verb
 1. fight something back
  • zwalczać coś, powstrzymywać coś, opierać się czemuś, bronić się, stawiać opór
   I have to fight this feeling back. She's not for me. (Muszę opierać się temu uczuciu. Ona nie jest dla mnie.)
   She told me some nasty things and I fought the tears back. (Ona powiedziała mi kilka wstrętnych rzeczy i powstrzymywałem łzy.)
   The lecture was so boring that I had to fight the yawn back. (Wykład był tak nudny, że musiałem powstrzymywać ziewanie.)
 2. hold out against something
 1. jib at something
czasownik
 1. base *****
  • bazować, opierać (coś na czymś) [przechodni]
   The decision is based on facts. (Decyzja jest oparta na faktach.)
   Is this film based on a book? (Czy ten film jest oparty na książce?)
 2. rest *****   [przechodni/nieprzechodni]
  She rested her head on his shoulder. (Opierała swoją głowę o jego ramię.)
  The books rest on a lamp. (Książki opierają się o lampkę.)
  I rested the guitar on the chair. (Oparłam gitarę o krzesło.)
 3. repose
phrasal verb
 1. lean back *
  • oprzeć się (o siedzenie krzesła)
   Lean back, relax and listen to the story. (Oprzyj się, zrelaksuj i posłuchaj historii.)
   Sit straight and lean back, please. (Usiądź prosto i oprzyj się, proszę.)