PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"anchor" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "anchor" po angielsku

anchor ***

obrazek do "anchor" po polsku Anchor is used to stabilize a obrazek do "anchor" po polsku
rzeczownik
 1. kotwica [policzalny]
  The rusty anchor couldn't be weighed from the sea bed. (Zardzewiała kotwica nie mogła być podniesiona z dna morskiego.)
  The ship crew cast the anchor. (Załoga statku zarzuciła kotwicę.)
 2. spiker, prezenter, prowadzący  AmE [policzalny]
  A television news anchor has used a different approach for years. (Prezenter wiadomości telewizyjnych używał innego podejścia przez wiele lat.)
  This TV station has a new anchor, he's quite handsome! (Ta stacja telewizyjna ma nowego prezentera, jest całkiem przystojny!)
  link synonim: anchorman
 3. oparcie, ostoja [policzalny]
  He was an anchor for his family in those difficult moments. (On był oparciem dla swojej rodziny w tych trudnych chwilach.)
  You're my anchor, I know I can always count on you. (Jesteś moją ostoją, wiem, że zawsze mogę na ciebie liczyć.)
  These people are my anchor. (Ci ludzie są moją ostoją.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. opuścić kotwicę, zakotwiczyć
  The ship is anchored on the other side of the island. (Statek jest zakotwiczony po drugiej stronie wyspy.)
  Let's anchor here. I want to see the island. (Opuśćmy kotwicę tutaj. Chcę zobaczyć wyspę.)
 2. umocować, przymocować
  He quickly looked around for something to anchor her to. (On rozejrzał się szybko w poszukiwaniu czegoś, do czego mógłby ją przymocować.)
  I anchored the shelf on my wall. (Przymocowałem półkę do ściany.)
 3. zakorzeniać, zakorzenić
  His views are anchored in a leftish vision of society. (Jego poglądy są zakorzenione w lewicującej wizji społeczeństwa.)
 4. dać oparcie
  You always anchor my family, you're a true friend. (Zawsze dajesz oparcie mojej rodzinie, jesteś prawdziwym przyjacielem.)
  Our love anchors me. (Nasza miłość daje mi oparcie.)
 5. prezentować wiadomości (np. w telewizji)  AmE
  He both anchored and reported news for them until 1967. (On prezentował wiadomości i robił dla nich reportaże do 1967 roku.)
 6. kotwiczyć termin techniczny
 7. kotwić (łączyć za pomocą kotwi)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

anchor **
anchor plate

rzeczownik
 1. kotew, kotwa, ankra
rzeczownik
Liczba mnoga: anchormen, anchorpeople, anchorwomen
 1. osoba prowadząca program, prezenter lub prezenterka wiadomości
  There was a cut to the studio, and the anchorman began to talk about the bomb attack. (Było przełączenie na studio i prezenter zaczął mówić o ataku bombowym.)
  link synonimy: anchor, broadcaster

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kołek rozporowy