PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spiker" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spiker" po polsku

spiker

obrazek do "anchor" po polsku
rzeczownik
 1. anchor ***
  • spiker, prezenter, prowadzący  AmE [policzalny]
   A television news anchor has used a different approach for years. (Prezenter wiadomości telewizyjnych używał innego podejścia przez wiele lat.)
   This TV station has a new anchor, he's quite handsome! (Ta stacja telewizyjna ma nowego prezentera, jest całkiem przystojny!)
   link synonim: anchorman
 2. announcer **
  • spiker (na dworcu kolejowym lub na lotnisku) [policzalny]
   The announcer said that the train will arrive shortly. (Spiker powiedział, że pociąg przyjedzie niebawem.)
   I can't understand what the announcer is saying. (Nie rozumiem, co mówi spiker.)
 3. broadcaster *
  • spiker, prezenter (osoba występująca w telewizji)
   The broadcaster presented the news. (Spiker przedstawił wiadomości.)
   link synonim: anchorman
 4. linkman
 5. annunciator

podobne do "spiker" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spiker" po angielsku

rzeczownik
spike = iglica (wieży), ostrze (czegoś), szpikulec (np. do grillowania) +8 znaczeń
spikes = kolce (na podeszwach butów do gry) +1 znaczenie
spiked timber connector = kolczatka (łącznik do drewna)
spiking = przyprawianie alkoholem (napoju) +7 znaczeń
czasownik
spike = przyprawić alkoholem (napój) +8 znaczeń
przymiotnik
idiom
spike somebody's guns = udaremniać (czyjeś plany), przeszkodzić (czemuś)

powered by  eTutor logo