Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"ostrze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostrze" po polsku

ostrze

obrazek do "blade" po polsku
rzeczownik
 1. blade **
  • ostrze [policzalny]
   Be careful with the blade. (Uważaj na ostrze.)
   The knife was black with a silver blade. (Nóż był czarny ze srebrnym ostrzem.)
  • ostrze (dolna część łyżwy) [policzalny]
   The blade wrongly cut the ice and the skater fell down. (Ostrze źle przecięło lód i łyżwiarz upadł.)
   The blades in her skates are blunt. (Ostrza w jej łyżwach są tępe.)
 2. edge ****
  • ostrze (np. noża) [policzalny]
   I can't cut the cheese because the edge of the knife is too blunt. (Nie mogę pokroić sera, bo ostrze noża jest zbyt tępe.)
   The edge of this axe is very sharp, be careful. (Ostrze tej siekiery jest bardzo ostre, uważaj.)
 3. spike **
  • iglica (wieży), ostrze (czegoś), szpikulec (np. do grillowania)
   He bought some iron spikes for shish kabobs. (On kupił kilka żelaznych szpikulców na szaszłyki.)
 4. spearhead
  • grot włóczni, ostrze
   Every spearhead made by this tribe looks like a work of art. (Każdy grot włóczni wykonany przez to plemię wygląda jak dzieło sztuki.)
 5. insulated blade
idiom
 1. business end
wykrzyknik
 1. luffing

"ostrze" — Słownik kolokacji angielskich

business end kolokacja
 1. business rzeczownik + end rzeczownik = lufa, ostrze
  Bardzo silna kolokacja

  And they managed to do so on the business end of summer, in August 1997.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo