"dać oparcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dać oparcie" po polsku — Słownik angielsko-polski

dać oparcie

czasownik
  1. anchor ***  
    You always anchor my family, you're a true friend. (Zawsze dajesz oparcie mojej rodzinie, jesteś prawdziwym przyjacielem.)
    Our love anchors me. (Nasza miłość daje mi oparcie.)