"oparcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oparcie" po polsku

oparcie

rzeczownik
 1. anchor ***
  • oparcie, ostoja [policzalny]
   He was an anchor for his family in those difficult moments. (On był oparciem dla swojej rodziny w tych trudnych chwilach.)
   You're my anchor, I know I can always count on you. (Jesteś moją ostoją, wiem, że zawsze mogę na ciebie liczyć.)
   These people are my anchor. (Ci ludzie są moją ostoją.)
 2. reliance *
  • oparcie (na czymś lub na kimś), poleganie (na kimś), zdawanie (się na coś) [niepoliczalny]
   Our reliance on their services has been rewarded with a discount. (Nasze poleganie na ich usługach zostało nagrodzone zniżką.)
 3. footing  
  Many find footing in his philosophy. (Wielu znajduje oparcie w jego filozofii.)
 4. back *****
  • oparcie (krzesła, fotela) [policzalny]
   The back of the chair is very uncomfortable. (Oparcie tego krzesła jest bardzo niewygodne.)
   She leaned on the back of the chair. (Ona oparła się o oparcie krzesła.)
 5. crutch
  • oparcie, podpora (np. o wierze, przyjaciołach)
 6. sustenance
 7. buttress
 8. backrest
  • oparcie (kanapy, krzesła)
 9. back support
czasownik
 1. base *****
  • bazować, opierać (coś na czymś) [przechodni]
   The decision is based on facts. (Decyzja jest oparta na faktach.)
   Is this film based on a book? (Czy ten film jest oparty na książce?)
 2. rest *****   [przechodni/nieprzechodni]
  She rested her head on his shoulder. (Opierała swoją głowę o jego ramię.)
  The books rest on a lamp. (Książki opierają się o lampkę.)
  I rested the guitar on the chair. (Oparłam gitarę o krzesło.)
 3. repose
czasownik
 1. resist ***   [przechodni]
  I couldn't resist buying such a beautiful dress. (Nie mogłam się oprzeć, żeby nie kupić takiej ładnej sukienki.)
  You have to resist those cakes and sweets. (Musisz się oprzeć tym ciastom i cukierkom.)
 2. brace **
 3. withstand *
 4. recumb
phrasal verb
 1. lean back *
  • oprzeć się (o siedzenie krzesła)
   Lean back, relax and listen to the story. (Oprzyj się, zrelaksuj i posłuchaj historii.)
   Sit straight and lean back, please. (Usiądź prosto i oprzyj się, proszę.)
phrasal verb
 1. fight something back
 2. hold out against something
 1. jib at something

Powiązane zwroty — "oparcie"

rzeczownik
opór = resistance +3 znaczenia
poparcie = advocacy +8 znaczeń
strzemię (oparcie stóp dla jeźdźca po obu stronach siodła) = stirrup
zaparcie = obstruction +1 znaczenie
zagłówek (oparcie na głowę przy łóżku) = headboard
dulka (oparcie dla wioseł) = crutch
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
idiom
ostoja (osoba silna emocjonalnie, dająca oparcie) = a tower of strength , a pillar of strength