"wyprzeć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyprzeć kogoś" po polsku

wyprzeć kogoś

czasownik
 1. crowd somebody out
czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
 5. wipe **
 6. outcompete
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować [TRANSITIVE]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  

powered by  eTutor logo