BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"opierać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opierać się" po polsku

opierać się

czasownik
 1. resist ***
  • opierać się [TRANSITIVE]
   I couldn't resist buying such a beautiful dress. (Nie mogłam się oprzeć, żeby nie kupić takiej ładnej sukienki.)
   You have to resist those cakes and sweets. (Musisz się oprzeć tym ciastom i cukierkom.)
  • opierać się, stawiać opór, sprzeciwiać się [TRANSITIVE]
   Don't resist your mother! (Nie sprzeciwiaj się swojej matce!)
   I resisted the reform. I have my own opinions. (Sprzeciwiłem się reformie. Mam własne poglądy.)
   His offer wasn't attractive so I resisted it. (Jego oferta nie była atrakcyjna, więc ją odrzuciłem.)
 2. brace **
 3. withstand *
 4. recumb
idiom
 1. dig one's heels in , dig in one's heels
phrasal verb
 1. fight something back
 2. hold out against something
 1. jib at something
czasownik
 1. base *****
  • bazować, opierać (coś na czymś) [TRANSITIVE]
   The decision is based on facts. (Decyzja jest oparta na faktach.)
   Is this film based on a book? (Czy ten film jest oparty na książce?)
 2. rest *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She rested her head on his shoulder. (Opierała swoją głowę o jego ramię.)
  The books rest on a lamp. (Książki opierają się o lampkę.)
  I rested the guitar on the chair. (Oparłam gitarę o krzesło.)
 3. repose
phrasal verb
 1. lean back *
  • oprzeć się (o siedzenie krzesła)
   Lean back, relax and listen to the story. (Oprzyj się, zrelaksuj i posłuchaj historii.)
   Sit straight and lean back, please. (Usiądź prosto i oprzyj się, proszę.)

"opierać się" — Słownik kolokacji angielskich

dig in one's heels kolokacja
 1. dig czasownik + heel rzeczownik = zapierać się, opierać się (np. zmianie planów)
  Bardzo silna kolokacja

  "You'll be out of here within a few days, unless the doctors really dig in their heels."

  Podobne kolokacje:
relied on kolokacja
Popularniejsza odmiana: rely on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opierać się
 1. rely czasownik + on przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  People are beginning to rely much more on their family.

  Podobne kolokacje:
relied upon kolokacja
Popularniejsza odmiana: rely upon
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opierać się
 1. rely czasownik + upon przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  She would have to rely upon her mother even more.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo