Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"wyprać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyprać" po polsku

wyprać

czasownik
 1. launder
czasownik
 1. wash ***
  • prać, myć [przechodni]
   This T-shirt needs washing. (Tę koszulkę trzeba wyprać.)
   I need to wash the car. (Muszę umyć samochód.)
 2. thrash
 3. trounce
 4. larrup
czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
 5. wipe **
 6. unplace
 7. outcompete
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować, negować [przechodni]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  
 10. forsay dawne użycie

powered by  eTutor logo