"wyprać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyprać" po polsku

wyprać

czasownik
 1. launder
czasownik
 1. wash ***
  • prać, myć [TRANSITIVE]
   This T-shirt needs washing. (Tę koszulkę trzeba wyprać.)
   I need to wash the car. (Muszę umyć samochód.)
 2. thrash
 3. trounce
 4. larrup
czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
 5. wipe **
 6. outcompete
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować [TRANSITIVE]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  

Powiązane zwroty — "wyprać"

przysłówek
dokładnie (np. wyprać, wymieszać) = well
czasownik
opierać = base +2 znaczenia
sprać = clobber informal +2 znaczenia
opierać się = resist +2 znaczenia
rzeczownik
phrasal verb
idiom
inne

powered by  eTutor logo