"wypierać się czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypierać się czegoś" po polsku

czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować [TRANSITIVE]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  

wypierać się czegoś

 1. refuse to recognize something  
czasownik
 1. wash ***
  • prać, myć [TRANSITIVE]
   This T-shirt needs washing. (Tę koszulkę trzeba wyprać.)
   I need to wash the car. (Muszę umyć samochód.)
 2. thrash
 3. launder
 4. trounce
 5. larrup
czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
 5. wipe **
 6. outcompete

Powiązane zwroty — "wypierać się czegoś"

rzeczownik
wyparcie = ejection +4 znaczenia
wyparcie się = denial +8 znaczeń
czasownik
Zobacz także: wypierać kogoś z rynku

powered by  eTutor logo