"wypierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypierać" po polsku

wypierać

czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
  • zastępować (ideę, produkt, metodę), wypierać (kogoś, coś)
 5. wipe **
 6. outcompete
czasownik
 1. wash ***
  • prać, myć [TRANSITIVE]
   This T-shirt needs washing. (Tę koszulkę trzeba wyprać.)
   I need to wash the car. (Muszę umyć samochód.)
 2. thrash
 3. launder
 4. trounce
 5. larrup
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować, negować [TRANSITIVE]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  

Powiązane zwroty — "wypierać"

rzeczownik
wyparcie = ejection +4 znaczenia
wyparcie się = denial +8 znaczeń
czasownik
Zobacz także: wypierać kogoś z rynku

powered by  eTutor logo