TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wypierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypierać" po polsku

wypierać

czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
  • zastępować (ideę, produkt, metodę), wypierać (kogoś, coś)
 5. wipe **
  • wymazywać, wypierać (np. z pamięci)  AusE potocznie [przechodni]
   I wiped the tragic events from my memory. (Wyparłem tragiczne wydarzenia z pamięci.)
   You need to wipe him from your heart. (Musisz wymazać go ze swojego serca.)
 6. unplace
 7. outcompete
czasownik
 1. wash ***
  • prać, myć [przechodni]
   This T-shirt needs washing. (Tę koszulkę trzeba wyprać.)
   I need to wash the car. (Muszę umyć samochód.)
 2. thrash
 3. launder
 4. trounce
 5. larrup
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować, negować [przechodni]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  
 10. forsay dawne użycie

Powiązane zwroty — "wypierać"

rzeczownik
wyparcie = ejection +4 znaczenia
wyparcie się = denial +8 znaczeń
czasownik
Zobacz także: wypierać kogoś z rynku