BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"deny" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "deny" po angielsku

deny ***

czasownik
 1. zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować [TRANSITIVE]
  They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
  She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
  link synonim: disclaim
 2. odmawiać (np. wstępu), odrzucać (petycję, apelację), wzbraniać (komuś czegoś) [TRANSITIVE]
  They denied access to the computer files. (Oni odmówili dostępu do plików komputerowych.)
  I was denied entrance to the library. (Odmówiono mi wstępu do biblioteki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo