BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"deny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deny czasownik

deny + rzeczownik
Kolokacji: 150
deny access • deny reports • deny claims • deny benefits • deny rumors • deny entry • deny responsibility • deny permission • ...
czasownik + deny
Kolokacji: 13
continue to deny • try to deny • want to deny • refuse deny • request to deny • ...
deny + przyimek
Kolokacji: 27
deny by • deny to • deny for • deny in • deny on • ...
deny + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
vehemently deny • repeatedly denied • strongly deny • initially deny • vigorously deny • categorically deny • later deny • flatly deny • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.