14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"deny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deny czasownik

deny + rzeczownik
Kolokacji: 150
deny access • deny reports • deny claims • deny benefits • deny rumors • deny entry • deny responsibility • deny permission • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. deny access = odmówić prawa dostępu deny access
4. deny benefits = odmów korzyści deny benefits
5. deny rumors = przecz plotkom deny rumors
6. deny entry = zaprzecz notatce deny entry
7. deny responsibility = odrzuć odpowiedzialność deny responsibility
8. deny permission = zaprzecz pozwoleniu deny permission
10. deny one's motion = zaprzeczać czyjś ruch deny one's motion
11. deny coverage = zaprzecz sprawozdaniu deny coverage
12. deny any wrongdoing = odmów jakiegokolwiek wykroczenia deny any wrongdoing
13. deny admission = odmów wstępu deny admission
15. deny any connection = odmów jakiegokolwiek połączenia deny any connection
18. deny any knowledge = zaprzecz jakiejkolwiek wiedzy deny any knowledge
19. deny care = odmów opieki deny care
24. deny a visa = zaprzecz wizie deny a visa
25. deny one's petition = zaprzeczać czyjś petycja deny one's petition
26. deny bail = zaprzecz kaucji deny bail
30. deny the chance = odmów szansy deny the chance
31. deny one's appeal = zaprzeczać czyjś apel deny one's appeal
32. deny suggestions = zaprzecz propozycjom deny suggestions
33. deny any role = odmów jakiejkolwiek roli deny any role
34. deny treatment = odmów traktowania deny treatment
35. deny parole = odmów zwolnienia warunkowego deny parole
36. deny the use = odmów wykorzystania deny the use
37. deny entrance = odmów wejścia deny entrance
38. deny freedom = odmów wolności deny freedom
40. deny protection = odmów ochrony deny protection
41. deny the possibility = odmów możliwości deny the possibility
42. deny recognition = odmów rozpoznania deny recognition
43. deny status = odmów statusu deny status
44. deny membership = odmów członkostwa deny membership
45. deny the fact = zaprzecz faktowi deny the fact
46. deny jobs = odmów prac deny jobs
47. deny tenure = zaprzecz urzędowaniu deny tenure
48. deny citizenship = odmów obywatelstwa deny citizenship
czasownik + deny
Kolokacji: 13
continue to deny • try to deny • want to deny • refuse deny • request to deny • ...
deny + przyimek
Kolokacji: 27
deny by • deny to • deny for • deny in • deny on • ...
deny + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
vehemently deny • repeatedly denied • strongly deny • initially deny • vigorously deny • categorically deny • later deny • flatly deny • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.