"deny any involvement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmów jakiegokolwiek uczestnictwa
  1. deny czasownik + involvement rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then why hadn't he come out and denied his involvement?

powered by  eTutor logo