"end one's involvement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec czyjś uczestnictwo
  1. end czasownik + involvement rzeczownik
    Silna kolokacja

    Both groups soon ended their involvement after receiving death threats.

powered by  eTutor logo