"involvement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "involvement" po angielsku

involvement ***

rzeczownik
 1. uczestnictwo, udział, zaangażowanie [niepoliczalny]
  The teacher thanked the students for their involvement throughout the semester. (Nauczyciel podziękował uczniom za ich zaangażowanie w trakcie całego semestru.)
  Her involvement in the play was small. (Jej udział w sztuce był mały.)
  zobacz także: engagement
 2. powiązania, związki (np. w organizacji, w grupie)
  He was arrested for his involvement in a criminal organization. (On został aresztowany za jego powiązania z grupą przestępczą.)
 3. związki, związek (relacja miłosna lub seksualna) [policzalny lub niepoliczalny]
  She didn't know about her husband's involvement with her sister. (Ona nie miała pojęcia o relacji miłosnej jej męża z jej siostrą.)
  I don't like his involvement with that girl. (Nie podoba mi się jego związek z tą dziewczyną.)
 4. wciągnięcie się (np. w lekturę książki, w film) [niepoliczalny]
  Her involvement in the book made her forget about everything. (Wciągnięcie się w książkę sprawiło, że zapomniała o wszystkim.)
  Involvement in this book was impossible because of the long and boring nature descriptions. (Wciągnięcie się w tę powieść było niemożliwe z powodu długich i nudnych opisów przyrody.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "involvement"

czasownik
involve = wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem) +2 znaczenia
rzeczownik
idiom
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo