ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"udział" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "udział" po polsku

udział

Share Icon
rzeczownik
 1. share *****
  • akcja, udział [COUNTABLE]
   The company's shares are going up. (Akcje firmy idą w górę.)
   My shares are going down, so I want to sell them. (Moje akcje idą w dół, więc chcę je sprzedać.)
   zobacz także: stock
 2. participation ***
  • udział, uczestnictwo [UNCOUNTABLE]
   The professor thanked the students for participation in the classes. (Profesor podziękował studentom za uczestnictwo w zajęciach.)
   Participation in the course is voluntary. (Uczestnictwo w kursie jest dobrowolne.)
 3. involvement ***
  • uczestnictwo, udział, zaangażowanie [UNCOUNTABLE]
   The teacher thanked the students for their involvement throughout the semester. (Nauczyciel podziękował uczniom za ich zaangażowanie w trakcie całego semestru.)
   Her involvement in the play was small. (Jej udział w sztuce był mały.)
   zobacz także: engagement
 4. stake ***
  • wkład, udział (w interesie) [COUNTABLE]
   Together, the two hold about a seven percent stake in the company. (Ta dwójka razem ma siedmioprocentowy udział w spółce.)
   He acquired substantial stakes in the company. (On nabył znaczne udziały w firmie.)
 5. contribution ***
  • wkład, udział [COUNTABLE]
   What exactly is your contribution to this project? (Jaki jest dokładnie twój wkład w ten projekt?)
   Your contribution will be recognized. (Twój wkład będzie doceniony.)
 6. input **
  • wkład, udział [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   These are the people who had the greatest input into this work. (To są ci, którzy wnieśli największy wkład w tę pracę.)
   I appreciate your input into my business. (Doceniam twój udział w moim biznesie.)
 7. slice ***   [COUNTABLE]
  Your slice in this project is as important as anybody else's. (Twój udział w tym projekcie jest tak samo ważny jak innych.)
  I didn't have a slice in this business. (Nie miałem udziału w tym biznesie.)
 8. interest *****
  • udział (np. w firmie) technical [COUNTABLE]
   I am not going to sell my interests in this company. (Nie mam zamiaru sprzedawać mojego udziału w tej firmie.)
   He has interests in at least 20 other companies. (On ma udziały w przynajmniej 20 innych firmach.)
 9. cut *****
  • udział (np. w wygranej pieniężnej) [COUNTABLE]
   When do I get my cut? (Kiedy dostanę swój udział?)
   With one million prize, each of us will get a cut of two hundred thousand dollars. (Przy nagrodzie o wysokości miliona dolarów, każde z nas dostanie dwieście tysięcy udziału.)
 10. whack
 11. divvy , także: divi
idiom
 1. slice of the pie , share of the pie , piece of the pie

Powiązane zwroty — "udział"

inne
czasownik
brać udział = attend +4 znaczenia
walczyć (brać udział w krucjacie przeciwko czemuś) = crusade
udzielać = grant +3 znaczenia
przypadać (np. udział) = accrue
defilować (brać udział w defiladzie) = defile
udzielać się = volunteer +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik
udziałowiec = partner +6 znaczeń
partycypacja (udział jednostek w większym projekcie) = participation
wyjście (gdy ktoś przestaje brać w czymś udział, np. dlatego, że został pokonany przez rywali) = exit
współudział = partnership +4 znaczenia
biegaczka (osoba biorąca udział w wyścigu) = racer
strona (jedna z dwóch drużyn biorących udział w meczu) = side
maska (osoba biorąca udział w maskaradzie) = masker , masquer
idiom

"udział" — Słownik kolokacji angielskich

slice of the pie kolokacja
 1. pie rzeczownik + slice rzeczownik = udział, wspólna część czegoś (np. pieniędzy, zysków)
  Luźna kolokacja

  But these are going to be a small slice of the pie.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo