"zaangażowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaangażowanie" po polsku

zaangażowanie

rzeczownik
 1. involvement ***
  • uczestnictwo, udział, zaangażowanie [niepoliczalny]
   The teacher thanked the students for their involvement throughout the semester. (Nauczyciel podziękował uczniom za ich zaangażowanie w trakcie całego semestru.)
   Her involvement in the play was small. (Jej udział w sztuce był mały.)
   zobacz także: engagement
 2. investment ****
  • wkład, zaangażowanie [tylko liczba pojedyncza]
   Your investment in this matter has been invaluable. (Twoje zaangażowanie w tę sprawę było nieocenione.)
   I admire his investment in that project. (Podziwiam jego wkład w ten projekt.)
 3. implication ***
  • uwikłanie, wmieszanie, wplątanie, włączenie, zaangażowanie [niepoliczalny]
   My implication in this argument is completely accidental. (Moje wplątanie w tę kłótnię jest całkowicie przypadkowe.)
   I'm mad at him because of his implication in my business. (Jestem na niego zły przez wmieszanie się w moje sprawy.)
 4. entry ***
  • wstąpienie, zaangażowanie (w coś) [niepoliczalny]
   Entry to the army is voluntary. (Wstąpienie do armii jest dobrowolne.)
   Next time he will talk about his entry into politics. (Następnym razem on opowie o swoim zaangażowaniu w politykę.)
 5. engagement **
 6. plunge **
 7. entanglement
czasownik
 1. devote **
 2. involve ****
 3. engage ***
  • zatrudniać, angażować (np. prawnika, tłumacza) oficjalnie [przechodni]
   My boss has recently engaged a new translator. (Mój szef ostatnio zatrudnił nowego tłumacza.)
   I want to engage a cleaner. (Chcę zatrudnić sprzątaczkę.)
phrasal verb
 1. sign somebody up
phrasal verb
 1. cut somebody out
obrazek do "make a commitment" po polsku
czasownik
 1. commit ***
phrasal verb
 1. step in *
 2. get into something ***  
  We both got into the political debate. (Obydwoje zaangażowaliśmy się w debatę polityczną.)
  He doesn't want her to get into the discussion. (On nie chce dopuścić jej do zaangażowania się w dyskusję.)
  I'm not in the mood to get into anything with you. (Nie jestem w nastroju, żeby angażować się z tobą w cokolwiek.)
  I really got into writing poetry. (Naprawdę zaangażowałem się w pisanie poezji.)
 3. launch out
 1. get involved *
  • angażować się (w sprawę)
   I got involved, I can't say "no" now! (Zaangażowałem się, nie mogę teraz powiedzieć "nie"!)
 2. become involved  
 3. make a commitment

Powiązane zwroty — "zaangażowanie"

rzeczownik
phrasal verb
idiom
inne

powered by  eTutor logo