ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"investment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "investment" po angielsku

investment ****

rzeczownik
 1. inwestycja [policzalny lub niepoliczalny]
  I asked him to manage my investments. (Poprosiłem go, żeby zarządzał moimi inwestycjami.)
  We attract both domestic and foreign investments. (Przyciągamy zarówno krajowe jak i zagraniczne inwestycje.)
  I lost a few thousand dollars in a bad investment. (Straciłem kilka tysięcy dolarów na złej inwestycji.)
 2. wkład, zaangażowanie [tylko liczba pojedyncza]
  Your investment in this matter has been invaluable. (Twoje zaangażowanie w tę sprawę było nieocenione.)
  I admire his investment in that project. (Podziwiam jego wkład w ten projekt.)
przymiotnik
 1. inwestycyjny
  I created an investment fund for my savings. (Stworzyłem fundusz inwestycyjny na moje oszczędności.)
  Your investment capital is too small. You need more money. (Twój kapitał inwestycyjny jest za mały. Potrzebujesz więcej pieniędzy.)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa investment i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "investment"

rzeczownik
kolokacje