"wkład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wkład" po polsku

wkład

obrazek do "input" po polsku
rzeczownik
 1. stake ***
  • wkład, udział (w interesie) [policzalny]
   Together, the two hold about a seven percent stake in the company. (Ta dwójka razem ma siedmioprocentowy udział w spółce.)
   He acquired substantial stakes in the company. (On nabył znaczne udziały w firmie.)
 2. investment ****
  • wkład, zaangażowanie [tylko liczba pojedyncza]
   Your investment in this matter has been invaluable. (Twoje zaangażowanie w tę sprawę było nieocenione.)
   I admire his investment in that project. (Podziwiam jego wkład w ten projekt.)
 3. contribution ***
  • wkład, udział [policzalny]
   What exactly is your contribution to this project? (Jaki jest dokładnie twój wkład w ten projekt?)
   Your contribution will be recognized. (Twój wkład będzie doceniony.)
 4. input **
  • wkład, udział [policzalny lub niepoliczalny]
   These are the people who had the greatest input into this work. (To są ci, którzy wnieśli największy wkład w tę pracę.)
   I appreciate your input into my business. (Doceniam twój udział w moim biznesie.)
 5. refill ,
  • wkład (do długopisu), nowy zapas (np. wkładów do ołówka automatycznego)

powered by  eTutor logo