"increase investment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost inwestycja
  1. increase czasownik + investment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We should instead increase our investment in, and research into, green technology.

powered by  eTutor logo