"attract investment" — Słownik kolokacji angielskich

attract investment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągnij inwestycję
  1. attract czasownik + investment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "These people can attract investment from all over the world."

powered by  eTutor logo