zobowiązywać się, angażować się

make a commitment

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Darren made a commitment to support me. = Darren zobowiązał się mnie wesprzeć.