"aktywność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aktywność" po polsku

aktywność

Aktywność fizyczna - pomocna w 167,741 Activity Icon Stock Illustrations, Cliparts And Royalty ...
rzeczownik
 1. activity *****
  • aktywność, działanie, zajęcie [policzalny zwykle liczba mnoga]
   We participated in all the group activities. (Wzięliśmy udział we wszystkich grupowych aktywnościach.)
   His political activity is well thought. (Jego działanie polityczne jest dobrze przemyślane.)
   Physical activity helps your body. (Aktywność fizyczna pomaga twojemu ciału.)
   She likes social activity. (Ona lubi działalność społeczną.)
  • aktywność, działanie, czynność [niepoliczalny]
   This is my main activity that I do here. (To moja główna czynność, jaką tu wykonuję.)
   Which activities do you like the most? (Które działania lubisz najbardziej?)
   This is an activity that will strengthen your legs. (To czynność, która wzmocni twoje nogi.)
   This activity is good for your stomach. (Ta czynność jest dobra na brzuch.)
  • ożywienie, aktywność [niepoliczalny]
   Our house was full of activity when kids were here. (Nasz dom był pełen ożywienia, gdy dzieci tu były.)
   She was speaking with great activity. (Mówiła z wielkim ożywieniem.)
 2. engagement **
  • zaangażowanie, aktywność (liczba użytkowników portalu społecznościowego, którzy zareagowali na post, np. polubiły, wyświetliły)
   Using creative visual content is one of the best ways to boost engagement. (Używanie kreatywnych treści wizualnych jest najlepszym sposobem na zwiększenie zaangażowania.)
 3. activeness

Powiązane zwroty — "aktywność"

rzeczownik
przymiotnik
aktywny = active +5 znaczeń
inne
przysłówek
na całego (np. jakaś czynność, jakaś aktywność) = all go
czasownik
aktywować = activate +2 znaczenia