PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"center" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "center" po angielsku

centre BrE *
center AmE *****

rzeczownik
 1. centrum, środek (np. jakiegoś obszaru, miejsca), ośrodek [policzalny]
  How can I get to the city centre? (Jak mogę dotrzeć do centrum miasta?)
  People used to think that the Earth was in the centre of the universe. (Ludzie myśleli, że Ziemia jest w centrum wszechświata.)
 2. centrum (budynek skupiający jakąś aktywność, np. centrum sportu), ośrodek [policzalny]
  I go to the sports center twice a week. (Chodzę do centrum sportu dwa razy w tygodniu.)
  We are going to the game centre. (Idziemy do centrum gier.)
  link synonim: central
 3. centrum (uwagi) [policzalny]
  He's so charismatic that he's always in the centre of attention. (On jest tak charyzmatyczny, że zawsze jest w centrum uwagi.)
czasownik
 1. wyśrodkować, przesunąć na środek (np. tekst na stronie) [przechodni]
  Center the text in this table. (Wyśrodkuj tekst w tej tabeli.)
  Can you center this heading? (Czy możesz przesunąć ten nagłówek na środek?)
rzeczownik
 1. centrum (umiarkowane poglądy polityczne) [policzalny]
  Our part represents the centre. (Nasza partia reprezentuje centrum.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

centre BrE *
center AmE *****

rzeczownik
 1. środkowy, center (np. w koszykówce)
  The ball was passed to the center. (Piłka została podana do środkowego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dośrodkowanie [policzalny]
  What a centre! (Co za dośrodkowanie!)
  His crosses are spot-on. (Jego dośrodkowania są bezbłędne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dośrodkować
  John centres the ball with an amazing accuracy. (John dośrodkowuje piłkę z niesamowitą dokładnością.)
  My coach taught me how to centre. (Mój trener nauczył mnie dośrodkowywać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "center"

rzeczownik
development center = centrum rozwoju, ośrodek rozwoju (proces oceny kompetencji)
przymiotnik
przysłówek
idiom
czasownik
inne
Lincoln Center = Centrum Lincolna (kompleks budynków przy Placu Lincolna w Nowym Yorku)
inne
phrasal verb
kolokacje

"center" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "center" po polsku

center

rzeczownik
 1. centre BrE * , center AmE *****
 2. centre forward BrE , center forward AmE
rzeczownik
 1. cross , ****

Powiązane zwroty — "center"

rzeczownik
11 września (zamach terrorystyczny na World Trade Center i Pentagon) = 9/11