"centered" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "centered" po angielsku

przymiotnik
 1. skoncentrowany, skupiony
 2. ześrodkowany

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

centre
rzeczownik
 1. centrum, środek (np. jakiegoś obszaru, miejsca), ośrodek [COUNTABLE]
  How can I get to the city centre? (Jak mogę dotrzeć do centrum miasta?)
  People used to think that the Earth was in the centre of the universe. (Ludzie myśleli, że Ziemia jest w centrum wszechświata.)
 2. centrum (budynek skupiający jakąś aktywność, np. centrum sportu), ośrodek [COUNTABLE]
  I go to the sports center twice a week. (Chodzę do centrum sportu dwa razy w tygodniu.)
  We are going to the game centre. (Idziemy do centrum gier.)
  link synonim: central
 3. centrum (uwagi) [COUNTABLE]
  He's so charismatic that he's always in the centre of attention. (On jest tak charyzmatyczny, że zawsze jest w centrum uwagi.)
czasownik
 1. wyśrodkować, przesunąć na środek (np. tekst na stronie) [TRANSITIVE]
  Center the text in this table. (Wyśrodkuj tekst w tej tabeli.)
  Can you center this heading? (Czy możesz przesunąć ten nagłówek na środek?)
rzeczownik
 1. dośrodkowanie [COUNTABLE]
  What a centre! (Co za dośrodkowanie!)
  His crosses are spot-on. (Jego dośrodkowania są bezbłędne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dośrodkować
  John centres the ball with an amazing accuracy. (John dośrodkowuje piłkę z niesamowitą dokładnością.)
  My coach taught me how to centre. (Mój trener nauczył mnie dośrodkowywać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "centered"

rzeczownik
development center = centrum rozwoju, ośrodek rozwoju (proces oceny kompetencji)
przysłówek
przymiotnik
idiom
phrasal verb
czasownik
inne
Lincoln Center = Centrum Lincolna (kompleks budynków przy Placu Lincolna w Nowym Yorku)
inne

powered by  eTutor logo