Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"centrum" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "centrum" po polsku

centrum

rzeczownik
 1. centre British English * , center American English *****
  • centrum, środek (np. jakiegoś obszaru, miejsca), ośrodek [COUNTABLE]
   How can I get to the city centre? (Jak mogę dotrzeć do centrum miasta?)
   People used to think that the Earth was in the centre of the universe. (Ludzie myśleli, że Ziemia jest w centrum wszechświata.)
  • centrum (budynek skupiający jakąś aktywność, np. centrum sportu), ośrodek [COUNTABLE]
   I go to the sports center twice a week. (Chodzę do centrum sportu dwa razy w tygodniu.)
   We are going to the game centre. (Idziemy do centrum gier.)
   link synonim: central
  • centrum (uwagi) [COUNTABLE]
   He's so charismatic that he's always in the centre of attention. (On jest tak charyzmatyczny, że zawsze jest w centrum uwagi.)
 2. centre British English * , center American English ***** , the centre British English , the center American English ***
  • centrum (umiarkowane poglądy polityczne) [COUNTABLE]
   Our part represents the centre. (Nasza partia reprezentuje centrum.)
 3. focus *****
  • centrum (zainteresowania) [SINGULAR]
   She always needs to be in the focus. (Ona zawsze musi być w centrum zainteresowania.)
   That juicy rumour is still in the focus. (Ta pikantna ploteczka wciąż jest w centrum zainteresowania.)
   link synonim: focal point
 4. core , ***
  • istota, sedno, rdzeń, podstawa, centrum [PLURAL]
   This will be the core of the framework programme. (To będzie rdzeń programu ramowego.)
   With his last question he got to the core. (Ostatnim pytaniem dotknął sedna.)
   link synonim: essence
   zobacz także: heart
 5. hub *
  • centrum, ośrodek
   You need to print those records and take them to the company hub. (Musisz wydrukować te zapisy i zabrać je do centrum firmy.)
 6. heartland  
  Israel is a heartland in the European Neighbourhood Policy. (Izrael to centrum europejskiej polityki sąsiedztwa.)
 7. heart , *****
  • centrum, środek [COUNTABLE]
   You're going to be deployed in the heart of the enemy base. (Zostaniecie zrzuceni w środek bazy wroga.)
   I spent two weeks in the heart of the jungle. (Spędziłem dwa tygodnie w centrum dżungli.)
 8. midpoint
 9. ganglion
 10. nerve centre British English , nerve center American English
  • centrum (np. finansowe)
 11. central ****
 12. centrum

Powiązane zwroty — "centrum"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
idiom
czasownik
inne

"centrum" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "centrum" po angielsku

centrum

rzeczownik
 1. centrum, środek
 2. kręg (element kręgosłupa)

Powiązane zwroty — "centrum"

rzeczownik

powered by  eTutor logo