TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"środek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "środek" po polsku

środek

rzeczownik
 1. centre BrE * , center AmE *****
  • centrum, środek (np. jakiegoś obszaru, miejsca), ośrodek [policzalny]
   How can I get to the city centre? (Jak mogę dotrzeć do centrum miasta?)
   People used to think that the Earth was in the centre of the universe. (Ludzie myśleli, że Ziemia jest w centrum wszechświata.)
 2. middle ****  
  He sat in the middle. (On usiadł pośrodku.)
  Why is it so cold in the middle of the summer? (Dlaczego jest tak zimno w środku lata?)
  Her husband came in the middle of the night. (Jej mąż przyszedł w środku nocy.)
 3. measure *****
  • sposób, środek, zabieg, krok (sposób na osiągnięcie czegoś) [policzalny]
   I will use all measures necessary to accomplish this mission. (Użyję wszystkich środków niezbędnych do ukończenia tej misji.)
   All necessary measures should be taken to finally stop the violence. (Wszystkie potrzebne środki powinny zostać podjęte, aby w końcu powstrzymać przemoc.)
 4. means ***
  • sposób, środek, środki
   You can use different means of transport in our city. (W naszym mieście możesz korzystać z różnych środków transportu.)
   What means of communication do you prefer? (Jakie sposoby komunikacji preferujesz?)
 5. vehicle ***
  • narzędzie, środek, sposób oficjalnie [policzalny]
   Art can be used as an investment vehicle. (Sztuka może być wykorzystywana jako narzędzie inwestycyjne.)
   This is only the vehicle, not the goal. (To jest tylko narzędzie, nie cel.)
 6. midst **  
  He was in the crowd's midst. (On był w środku tłumu.)
 7. heart , *****
  • centrum, środek [policzalny]
   You're going to be deployed in the heart of the enemy base. (Zostaniecie zrzuceni w środek bazy wroga.)
   I spent two weeks in the heart of the jungle. (Spędziłem dwa tygodnie w centrum dżungli.)
 8. middle ground
 9. midpoint
 10. midstream
 11. centrum

Powiązane zwroty — "środek"

przyimek
wśród = among , także: amongst BrE , także: mongst termin literacki +2 znaczenia
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
środkowy = middle +11 znaczeń
drastyczny (np. środek) = desperate
środowiskowy = environmental +3 znaczenia
zaradczy (środek) = remedial
prefiks
środkowy = medi- +1 znaczenie
inne
przysłówek