Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"medium" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "medium" po polsku

medium

rzeczownik
 1. medium **
 2. psychic *  
 3. clairaudient
  • medium (osoba, która słyszy głosy ze świata nadprzyrodzonego, np. głosy umarłych)
 4. channeler , psychic medium , medium **

Powiązane zwroty — "medium"

rzeczownik
media = media +1 znaczenie
mediator = mediator +5 znaczeń
mediacja = mediation +2 znaczenia
remedium = remedy +2 znaczenia
intermedium = interlude +2 znaczenia
idiom
czasownik
mediować = mediate +1 znaczenie
przymiotnik

"medium" — Słownik kolokacji angielskich

psychic medium kolokacja
 1. psychic przymiotnik + medium rzeczownik = medium, osoba obcująca z duchami podczas seansów spirytystycznych
  Luźna kolokacja

  You know my mother was a psychic medium, and her mother, too?

  Podobne kolokacje:

"medium" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "medium" po angielsku

medium **

przymiotnik
 1. średni (średniej wielkości)
  It's a medium-sized book. (To jest książka średniej wielkości.)
  It's a girl of medium height. (To jest dziewczynka średniego wzrostu.)
  I prefer journeys of medium length. (Wolę średnio-długie podróże.)
  zobacz także: average, mean
 2. średnio wysmażony (o mięsie)
  Would you like your steak rare, medium, or well-done? (Czy chciałbyś steka mało, średnio, czy dobrze wypieczonego?)
  She always orders a medium steak. (Ona zawsze zamawia średnio wysmażony stek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
Liczba mnoga: media, mediums
 1. medium, środek komunikacji, środek przekazu [COUNTABLE]
  They told the story through the medium of dance. (Opowiedzieli historię za pomocą medium tańca.)
 2. podłoże [COUNTABLE]
 3. medium, osoba pośrednicząca w kontakcie z kimś [COUNTABLE]
  I hired a lawyer to be my medium. (Zatrudniłem prawnika, by był moim medium.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

M (skrót)
medium **

przymiotnik
 1. średni (rozmiar ubrania)
  She wears medium size. (Ona nosi średni rozmiar.)
  I don't fit medium anymore. (Już nie mieszczę się w średni rozmiar.)
rzeczownik
 1. medium, osoba obcująca z duchami podczas seansów spirytystycznych [COUNTABLE]

powered by  eTutor logo