BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"average" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "average" po angielsku

average ***** , także: avg

przymiotnik
 1. przeciętny, średni
  The average score is 77 pts. (Przeciętny wynik to 77 punktów.)
  My average salary is $2000. (Moja średnia pensja to 2000 dolarów.)
  The average cost of a two bedroom house has risen by a third. (Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.)
  Why do we calculate average speed? (Dlaczego obliczamy średnią prędkość?)
  zobacz także: medium
 2. przeciętny, typowy
  My husband is of average height. (Mój mąż jest przeciętnego wzrostu.)
  zobacz także: fair
 3. przeciętny, średni (niewyróżniający się)
  I'm just an average girl. (Jestem tylko przeciętną dziewczyną.)
  zobacz także: mediocre

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. średnia [policzalny lub niepoliczalny]
  The average of the three numbers 2, 7, 9 is 6. (Średnia z trzech liczb 2, 7, 9 to 6.)
  The temperature this May was below average. (Temperatura tego maja była poniżej średniej.)
  link synonim: mean

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wynosić przeciętnie, równać się [przechodni]
  The price of shoes averages between $15 and $35. (Cena butów wynosi przeciętnie między $15 i $35.)
 2. uśredniać, wyliczać średnią [przechodni]
  I averaged my monthly spendings. (Uśredniłam moje miesięczne wydatki.)
  I always average my grades. (Zawsze wyliczam średnią z moich ocen.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "average"

przysłówek
przymiotnik
rzeczownik
phrasal verb
average out = uśredniać +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo