Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"average several points" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): średni kilka punktów
  1. average czasownik + point rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In four games he averaged just 8.84 minutes and 2.5 points per game.

powered by  eTutor logo