Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"turn Point" — Słownik kolokacji angielskich

turn Point kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolej Punkt
  1. turn czasownik + point rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Well, that was a sort of turning point for me.

powered by  eTutor logo