"average over" — Słownik kolokacji angielskich

average over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): średnia ponad
  1. average czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He has averaged 24.9 points over his last seven games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo