"average about" — Słownik kolokacji angielskich

average about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): średnia około
  1. average czasownik + about przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We average about 10 to 15 hours per week, although most of us do a lot more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo