BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"średni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "średni" po polsku

średni

przymiotnik
 1. average ***** , także: avg
  • przeciętny, średni
   The average score is 77 pts. (Przeciętny wynik to 77 punktów.)
   My average salary is $2000. (Moja średnia pensja to 2000 dolarów.)
   The average cost of a two bedroom house has risen by a third. (Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.)
   Why do we calculate average speed? (Dlaczego obliczamy średnią prędkość?)
   zobacz także: medium
  • przeciętny, średni (niewyróżniający się)
   I'm just an average girl. (Jestem tylko przeciętną dziewczyną.)
   zobacz także: mediocre
 2. medium **
  • średni (średniej wielkości)
   It's a medium-sized book. (To jest książka średniej wielkości.)
   It's a girl of medium height. (To jest dziewczynka średniego wzrostu.)
   I prefer journeys of medium length. (Wolę średnio-długie podróże.)
   zobacz także: average, mean
 3. moderate **
  • umiarkowany, średni
   Start your training with some moderate exercise. (Rozpocznij trening od umiarkowanych ćwiczeń.)
   Cook it over a moderate heat. (Gotuj to na średnim ogniu.)
   zobacz także: mild
 4. middle ****
  • średni (np. klasa)
   This country takes care of its middle class. (Ten kraj troszczy się o klasę średnią.)
 5. median *
  • środkowy, średni
   We need to focus on the median result. (Musimy się skupić na środkowym wyniku.)
 6. mediocre
  • mierny, pośledni, średni, przeciętny oficjalnie
   Your composition was rather mediocre - you certainly could do better. (Twoje wypracowanie było raczej średnie - z pewnością stać cię na więcej.)
   I didn't like the movie that much - it was rather mediocre. (Ten film nie podobał mi się za bardzo - był raczej mierny.)
   link synonim: indifferent
   zobacz także: inferior, average, ordinary
 7. mean *****   termin techniczny
  I need a screw of a mean size. (Potrzebuję śruby średniego rozmiaru.)
  zobacz także: medium
 8. fair ***
  • przeciętny, średni
   She is rather fair. (Ona jest raczej przeciętna.)
   The play was fair. I've seen better ones. (Sztuka była średnia. Widziałam lepsze.)
   link synonim: average
   zobacz także: reasonable
 9. medium-sized , medium-size  
 10. medial
 11. middling
 12. M (skrót) , medium **
  • średni (rozmiar ubrania)
   She wears medium size. (Ona nosi średni rozmiar.)
   I don't fit medium anymore. (Już nie mieszczę się w średni rozmiar.)
prefiks
 1. mid-

powered by  eTutor logo