"wynosić przeciętnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynosić przeciętnie" po polsku

wynosić przeciętnie

czasownik
  1. average ***** , także: avg
    • wynosić przeciętnie, równać się [TRANSITIVE]
      The price of shoes averages between $15 and $35. (Cena butów wynosi przeciętnie między $15 i $35.)
      My daily spendings average at about five dollars. (Moje dzienne wydatki wynoszą przeciętnie pięć dolarów.)
phrasal verb
  1. average out at something  

powered by  eTutor logo