"środki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "środki" po polsku

środki

rzeczownik
 1. measures ***
  • środki, działania
   methods, standards
   We need to take certain measures to stop the protest. (Musimy podjąć pewnie działania, żeby powstrzymać protest.)
   The policemen had to take special measures to put down the strike. (Policjanci musieli podjąć wyjątkowe działania, aby stłumić strajk.)
 2. means ***
  • środki (utrzymania), zasoby (finansowe)
   We don't have any means to live here. (Nie mamy żadnych zasobów finansowych, żeby tu żyć.)
   They are out of means. (Skończyły im się zasoby finansowe.)
 3. balance in hand

środki, środek

rzeczownik
 1. means ***
  • sposób, środek, środki
   You can use different means of transport in our city. (W naszym mieście możesz korzystać z różnych środków transportu.)
   What means of communication do you prefer? (Jakie sposoby komunikacji preferujesz?)
rzeczownik
 1. centre British English * , center American English *****
  • centrum, środek (np. jakiegoś obszaru, miejsca), ośrodek [COUNTABLE]
   How can I get to the city centre? (Jak mogę dotrzeć do centrum miasta?)
   People used to think that the Earth was in the centre of the universe. (Ludzie myśleli, że Ziemia jest w centrum wszechświata.)
 2. middle ****  
  He sat in the middle. (On usiadł pośrodku.)
  Why is it so cold in the middle of the summer? (Dlaczego jest tak zimno w środku lata?)
  Her husband came in the middle of the night. (Jej mąż przyszedł w środku nocy.)
 3. measure *****
  • sposób, środek, zabieg, krok (sposób na osiągnięcie czegoś) [COUNTABLE]
   I will use all measures necessary to accomplish this mission. (Użyję wszystkich środków niezbędnych do ukończenia tej misji.)
   All necessary measures should be taken to finally stop the violence. (Wszystkie potrzebne środki powinny zostać podjęte, aby w końcu powstrzymać przemoc.)
 4. vehicle ***
  • narzędzie, środek, sposób formal [COUNTABLE]
   Art can be used as an investment vehicle. (Sztuka może być wykorzystywana jako narzędzie inwestycyjne.)
   This is only the vehicle, not the goal. (To jest tylko narzędzie, nie cel.)
 5. midst **  
  He was in the crowd's midst. (On był w środku tłumu.)
 6. heart , *****
  • centrum, środek [COUNTABLE]
   You're going to be deployed in the heart of the enemy base. (Zostaniecie zrzuceni w środek bazy wroga.)
   I spent two weeks in the heart of the jungle. (Spędziłem dwa tygodnie w centrum dżungli.)
 7. middle ground
 8. midpoint
 9. midstream
 10. centrum

Powiązane zwroty — "środki"

przyimek
wśród = among , także: amongst British English , także: mongst literary +2 znaczenia
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
środkowy = middle +6 znaczeń
środowiskowy = environmental +2 znaczenia
zaradczy (środek) = remedial
materiałowy (np. środki) = material
phrasal verb
wyczerpać (np. środki) = give out
idiom
tracić coś (np. pieniądze, środki) = burn through
inne
przysłówek

powered by  eTutor logo