BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"sposób" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sposób" po polsku

sposób

... of the technique above. Fashion Week | The Beauty Blog
rzeczownik
 1. way *****
  • sposób, metoda (robienia czegoś) [policzalny]
   The way you do this is completely wrong! (Sposób, w jaki to robisz jest całkowicie nieprawidłowy!)
   The chef showed them the correct way to chop carrots. (Kucharz pokazał im prawidłowy sposób krojenia marchewek.)
  • sposób, styl (np. zachowania się) [policzalny]
   She behaved in a strange way. (Ona zachowała się w dziwny sposób.)
   His way is nonchalant. (Jego styl jest nonszalancki.)
   I won't change my way for you. (Nie zmienię mojego stylu dla ciebie.)
   link synonimy: fashion, manner
 2. system ***** , syst. (skrót)
  • sposób, metoda [policzalny]
   This is the best system to get what you want. (To jest najlepszy sposób na dostanie tego, czego chcesz.)
   You should try my system - it always works. (Powinieneś spróbować mojej metody - zawsze działa.)
 3. technique ***
  • metoda, sposób (robienia czegoś) [policzalny]
   It's one of many techniques for solving this problem. (To jest jedna z wielu metod na rozwiązanie tego problemu.)
   You should try my technique - it's easier. (Powinieneś wypróbować mój sposób - jest łatwiejszy.)
 4. measure *****
  • sposób, środek, zabieg, krok (sposób na osiągnięcie czegoś) [policzalny]
   I will use all measures necessary to accomplish this mission. (Użyję wszystkich środków niezbędnych do ukończenia tej misji.)
   All necessary measures should be taken to finally stop the violence. (Wszystkie potrzebne środki powinny zostać podjęte, aby w końcu powstrzymać przemoc.)
 5. style ****
  • styl, sposób (np. ubierania się, przyrządzania potrawy) [policzalny lub niepoliczalny]
   She has her own style. (Ona ma swój własny styl.)
   He has a lot of money, but no style. (On ma dużo pieniędzy, ale żadnego stylu.)
  • styl, sposób (wykonywania danej czynności) [policzalny lub niepoliczalny]
   I like your style of kicking the ball. (Podoba mi się twój styl kopania piłki.)
   His style of singing is very annoying. (Jego styl śpiewania jest bardzo denerwujący.)
 6. means ***
  • sposób, środek, środki
   You can use different means of transport in our city. (W naszym mieście możesz korzystać z różnych środków transportu.)
   What means of communication do you prefer? (Jakie sposoby komunikacji preferujesz?)
 7. device ***
  • sposób, sztuczka [policzalny]
   He has devices to find his way around. (On ma swoje sposoby, żeby się odnaleźć.)
   Do you know any less brutal devices? (Znasz jakieś inne, mniej brutalne sposoby?)
   She uses this device to cheat on her boyfriend. (Ona używa tej sztuczki, żeby zdradzać chłopaka.)
   I'm tired of your devices, we should break up. (Mam dość twoich sztuczek, powinniśmy zerwać.)
 8. manner ***
  • sposób (np. zachowania) oficjalnie [tylko liczba pojedyncza]
   They should not treat the women in this manner. (Oni nie powinni traktować tych kobiet w ten sposób.)
   John responded in a very aggressive manner to the accusation. (John odpowiedział w bardzo agresywny sposób na zarzuty.)
   link synonimy: way, fashion
 9. formula **
  • formuła, sposób [tylko liczba pojedyncza]
   The formula has not worked in the first two games. (Ten sposób nie zadziałał w pierwszych dwóch meczach.)
   What is your formula for winning every game? (Jaki jest twój sposób na wygrywanie każdej gry?)
   zobacz także: plan
 10. vehicle ***
  • narzędzie, środek, sposób oficjalnie [policzalny]
   Art can be used as an investment vehicle. (Sztuka może być wykorzystywana jako narzędzie inwestycyjne.)
   This is only the vehicle, not the goal. (To jest tylko narzędzie, nie cel.)
 11. recipe ***
  • przepis, sposób (np. na sukces, katastrofę) [tylko liczba pojedyncza]
   Eating all these products at the same time is a recipe for disaster. (Zjedzenie wszystkich tych produktów naraz to przepis na tragedię.)
   Your way of thinking is a recipe for success! (Twój sposób myślenia to sposób na sukces!)
 12. fashion ***
 13. mode **
 14. look *****
  • styl, sposób [policzalny]
   I love your new look! (Kocham twój nowy styl!)
   I want to completely change my look. (Chcę całkowicie zmienić mój styl.)
 15. tack *
 16. channel ***
  • kanał, droga, sposób (np. wyrażania siebie) [policzalny]
   That was an unusual channel of expressing emotions. (To był niezwykły sposób wyrażania emocji.)
   He found a channel of expressing his inner feelings. (On znalazł sposób na wyrażenie swoich wewnętrznych uczuć.)
 17. line *****
  • sposób, metoda, podejście [policzalny]
   Your line to children is amazing. (Twoje podejście do dzieci jest niesamowite.)
   I really admire his line to life. (Naprawdę podziwiam jego podejście do życia.)
 18. quomodo
  • metoda, sposób (robienia czegoś)

Powiązane zwroty — "sposób"

przysłówek
jak (w jaki sposób) = how
normalnie (w normalny sposób) = normally
rzeczownik
życie (sposób życia, np. wystawne) = life
oko (sposób widzenia, spostrzegania rzeczy) = eye
metoda (sposób robienia czegoś) = approach
budowa (sposób zorganizowania) = organization , także: organisation British English
droga (sposób osiągnięcia czegoś) = avenue
spojrzenie (sposób rozważania czegoś) = view
rozwiązanie (sposób rozwiązania jakiegoś problemu) = answer
technika (dokładny sposób wykonania czegoś np. w sporcie) = technique
ludzie (sposób zwracania się do grupy znajomych) = folks
konstrukcja (sposób, w jaki coś jest skonstruowane, zaprojektowane) = design
rola (miejsce pracy i sposób życia) = soil
myśl (sposób myślenia) = thought
postawa (sposób poruszania się, wygląd) = bearing
miara (sposób oceny czegoś) = benchmark , BM (skrót)
działanie (sposób, w jaki coś działa) = operation , op (skrót) potocznie
znaczenie (sposób, w jaki coś może być prawdziwe) = sense
fryzura (sposób, w jaki włosy są ostrzyżone) = haircut
sposobność = occasion +3 znaczenia
mechanika (sposób, w jakiś coś jest robione) = mechanics
splot (sposób, w jaki wypleciony jest jakaś tkanina) = weave
dynamika grupy (sposób w jaki ludzie pracują i zachowują się w grupie) = group dynamics
podejście do pacjenta (sposób, w jaki lekarz komunikuje się z pacjentami) = bedside manner
czasownik
uczestniczyć (niekoniecznie w sposób aktywny np. w zajęciach w szkole, w spotkaniach) = attend
móc (używane do zadania pytania w grzeczny sposób lub skomentowania czegoś) = may
idiom
w ten sposób = that way +1 znaczenie
inne
jakby (w sposób, który wydaje się być prawdziwy) = as though
inne

powered by  eTutor logo