"BM" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "BM" po angielsku

bowel movement , BM (skrót)

rzeczownik
 1. wypróżnienie, wydalenie kału oficjalnie [policzalny]
 2. kał, stolec potocznie [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

benchmark * , BM (skrót)

rzeczownik
 1. test wydajności, test porównawczy, testowanie wzorcowe [policzalny]
  I have to run a benchmark on my new computer. (Muszę wykonać test wydajności mojego nowego komputera.)
 2. kryterium, miara (sposób oceny czegoś) [policzalny]
  For the moment, we consider only the opening benchmark on justice, freedom and security to be met. (W tym momencie bierzemy pod uwagę potrzebę spełnienia kryterium otwarcia w kwestii sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.)
 3. standard, punkt odniesienia (przy dokonywaniu porównań) [policzalny]
  We will use his performance as a benchmark for other students. (Użyjemy jego wyniku jako punktu odniesienia dla innych uczniów.)
  What is the benchmark for optimal computer performance? (Jaki jest standard dla optymalnego działania komputera?)
 4. reper

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. testować wydajność (czegoś) [przechodni]
  I need to benchmark this machine before I can analyse the problem. (Muszę przetestować wydajność tej maszyny, zanim będę w stanie przeprowadzić analizę problemu.)
 2. dokonywać porównania (między dwiema rzeczami) [przechodni]
  It is hard to benchmark those two situations, as they are entirely different. (Ciężko jest porównywać te dwie sytuacje ze względu na ich zupełny brak podobieństwa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Bachelor of Medicine , BM (skrót) , B.M. (skrót)

rzeczownik
 1. stopień licencjata studiów medycznych (w Wielkiej Brytanii)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

British Museum , BM (skrót)

rzeczownik
 1. Muzeum Brytyjskie (jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

bending moment , BM (skrót)

rzeczownik
 1. moment gnący

Powiązane zwroty — "BM"

rzeczownik

"BM" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "BM" po polsku

powered by  eTutor logo