Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"spelling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spelling" po angielsku

spelling * , sp. (skrót) **

rzeczownik
 1. pisownia (ogół zasad) [niepoliczalny]
  After you finish the writing, please check your spelling carefully. (Po ukończeniu pisania, proszę sprawdź dokładnie swoją pisownię.)
  I make many spelling mistakes. (Robię wiele błędów w pisowni.)
  Correct spelling is essential to pass this exam. (Poprawna pisownia jest niezbędna, aby zdać ten egzamin.)
 2. literowanie [niepoliczalny]
  I find spelling long words difficult. (Uważam, że literowanie długich słów jest trudne.)
 3. sposób, w jaki zapisany jest słowo; pisownia; zapis [policzalny]
  This word has two different spellings depending on a dialect. (To słowo ma dwie różne pisownie w zależności od dialektu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: spelt past tense (BrE), spelt past participle (BrE), spelled past tense (AmE), spelled past participle (AmE)
 1. literować, przeliterować (w mowie lub piśmie) [przechodni/nieprzechodni]
  Could you spell that, please? (Mógłbyś to przeliterować, proszę?)
  How do you spell "comfortable"? (Jak się pisze "comfortable"?)
  Could you spell your name again? (Czy mógłbyś ponownie przeliterować swoje nazwisko?)
 2. czytać się [przechodni/nieprzechodni]
  How do you spell the word "pneumonia"? (Jak czyta się słowa "pneumonia"?)
  He didn't know how to spell the French word. (On nie wiedział jak czyta się to francuskie słowo.)
 3. zwiastować, zapowiadać [przechodni]
  The clouds spelled a storm. (Chmury zapowiadały burzę.)
  The music spelled something bad. (Muzyka zapowiadała coś złego.)
  These changes spell the end of the world as we know it. (Te zmiany zwiastują koniec świata, jaki znamy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zaklęcie, urok [policzalny]
  The wizard cast a spell on the princess. (Czarodziej rzucił czar na księżniczkę.)
  He put a spell on me. (On rzucił na mnie urok.)
  link synonim: charm
 2. okres (zazwyczaj krótki czas, gdy coś miało miejsce) [policzalny]
  It was a short spell of my life, I don't want to talk about it. (To był krótki okres w moim życiu, nie chcę o tym rozmawiać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.